20 Ekim 2021 Çarşamba / 14 RebiülEvvel 1443

Şanlıurfa'da yetiştiriyor: Birçok hastalığı iyi geliyor