21 Ekim 2021 Perşembe / 15 RebiülEvvel 1443

'Şeytan altını' çıkarmak için canları pahasına çalışıyorlar