27 Ekim 2021 Çarşamba / 21 RebiülEvvel 1443

Silahları silindirle ezdiler