4 Aralık 2021 Cumartesi / 29 RebiülAhir 1443

Sır gibi saklanıyordu: Ve ilk uçuşunu yaptı