28 Ekim 2021 Perşembe / 22 RebiülEvvel 1443

Sular çekildi, balıklar bu hale geldi