30 Kasım 2021 Salı / 25 RebiülEvvel 1443

Sultan 2. Abdülhamid kullanmıştı... Koruma altına alındı