23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

Suriye sınırına tank ve askeri araç sevkiyatı devam ediyor