18 Ekim 2021 Pazartesi / 12 RebiülEvvel 1443

'T' biçiminde 250'den fazla tespit edildi... Ve kazılar başladı