5 Temmuz 2022 Salı / 6 ZilHicce 1443

Tam 4 yıl bu aracı yapmak için uğraştı