23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

Tamı tamına 429 yıllık! Yeniden ibadete açıldı