3 Aralık 2021 Cuma / 28 RebiülAhir 1443

Tarih M.Ö. 3 bin: 400 metrekarelik kişiye özel hamam yapmışlar!