16 Ekim 2021 Cumartesi / 10 RebiülEvvel 1443

Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi