23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

Tarihi Safranbolu konakları beyaz örtüyle kaplandı