20 Ekim 2021 Çarşamba / 14 RebiülEvvel 1443

Teknolojide milli hamle! Hedefi yüksek isabetle bulacak