2 Aralık 2021 Perşembe / 27 RebiülAhir 1443

Toprağın altına girip avladı