23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

Trabzon'dan Fenerbahçe göndermesi: 'Siz gidin ağabeyiniz gelsin'