23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

Türkiye sınırına göç eden Suriyeliler, briket evlere yerleştiriliyor