16 Ekim 2021 Cumartesi / 10 RebiülEvvel 1443

Türkiye ve Azerbaycan'dan gövde gösterisi