22 Ekim 2021 Cuma / 16 RebiülEvvel 1443

Uçak gemisi ve savaş uçağı üretimini durdurdular