2 Temmuz 2022 Cumartesi / 3 ZilHicce 1443

'Ucuz adamlarını da al ülkene git Newton'