2 Aralık 2021 Perşembe / 27 RebiülAhir 1443

Uzungöl'ü andırıyor, sadece yöre halkı biliyor...