23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

Yaptığı udu önce kendi çalıyor sonra satıyor