2 Aralık 2021 Perşembe / 27 RebiülAhir 1443

Yer: Mardin... Saklı güzellik gün yüzüne çıktı