23 Ekim 2021 Cumartesi / 17 RebiülEvvel 1443

Yerli insansız kara aracına sıhhi tahliye görevi