9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443

Yılın belli aylarında görünüyor, sular çekilince ortaya çıktı