9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443

Yıllardır bekliyordu, Türkiye 8 ayda bitirdi