Yoğun talep var: Hem susatmıyor, hem de tok tutuyor