4 Aralık 2021 Cumartesi / 29 RebiülAhir 1443

Yürek burkan görüntü... Çaresizlikten denize böyle atladılar