Sözleşmeli öğretmen başvurusu 2019 nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar? – Başvuru yap

Dün Sözleşmeli öğretmen başvuru sayfasının erişime açıklaması ile birlikte adaylar yoğun bir ilgi göstermeye devam ediyor. İlkatama.meb.gov.tr üzerinden başvuruları kabul eden Bakanlık, 27 Mart Çarşamba günü saat 10.00 itibariyle toplamda 37 bin kişinin başvuru yaptığını duyurdu. Adaylık başvurusunda bulunmak isteyen sözleşmeli öğretmen adayları öğretmen başvuru sayfası ve sözleşmeli öğretmen başvuru tarihlerini merak edip araştırıyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru tarihleri neler? İşte MEB sözleşmeli öğretmen başvuru sayfası nedir? İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri…

27 Mart 2019 Çarşamba  11:03 - Güncelleme: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:03

 

2019 Sözleşmeli öğretmen başvurusu için şartlar neler olacak? Öğretmen adaylarının başvuru süreci ve toplayacağı belgeler nelerdir? 2019 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru sayfasının erişime açıklaması ile birlikte yoğun başvuru talebi bugün de devam ediyor. Bakanlık, 27 Mart Çarşamba günü saat 10.00 itibariyle toplamda 37 bin kişinin başvuru yaptığını duyurdu. Adaylık başvurusunda bulunmak isteyen sözleşmeli öğretmen adayları öğretmen başvuru sayfası ve sözleşmeli öğretmen başvuru tarihlerini merak edip araştırıyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen başvuru sayfası nedir? İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri…

 

MEB GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

 

BRANŞ DAĞILIMLARI BELLİ OLDU
 
20 bin Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacağı belirtilen duyuruda, ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımları belli oldu.
 
İşte; atama yapılacak branşlar ve dağılımlar:
 
"Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)"
 
 
ŞU ANA KADAR 37 BİN BAŞVURU YAPILDI
 
İlkatama.meb.gov.tr üzerinden başvuruları kabul eden Milli Eğitim Bakanlığı, 27 Mart Çarşamba günü saat 10.00 itibariyle toplamda 37 bin kişinin başvuru yaptığını duyurdu. 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK

 
Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, 26 Mart 2019 ve 1 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak.
 

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 
 
HANGİ BRANŞTAN KAÇ KİŞİ ALINACAK?
 
Branş bazında kontenjan bilgilerini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, en fazla kontenjanı 2.011 kişi ile Sınıf Öğretmenliği alanına ayırdı. Bu kontenjanı takip eden diğer branşlar ise, 1.960 kişi ile İngilizce Öğretmenliği, 1.922 kişi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği oldu. Rehberlik alanı için yapılacak olan alım sayısı 1.120, Türkçe Öğretmenliği alanı için ise 1.149 olarak açıklandı.
 
 

 
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır.
 
Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak.
 
 
 
Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2017 ve 2018) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacak.
 
Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin “Elektronik Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.
 
Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.
 
Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylatılacaktır.
 
Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
 
Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler, bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu iddialar il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) belgegeçer ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.
 
Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.
 
Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.
 
 
 
Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.
 
Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklardır.
 
 
 
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 
Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
 
Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
 
Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
 
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
 
2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
 
Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
 
657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.
 
 
ASKERDE OLANLAR DA BAŞVURABİLECEK
 
Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklar.
 
 
BAZI BAŞVURU BELGELERİ İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDE ONAYLATILACAK
 
Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin “Elektronik Başvuru Formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacak.
 
Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecek.
 
Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün mesai saatleri içinde onaylatılacak.
 
Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacak.
 
Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler,  bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu iddialar il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire
Başkanlığı) belgegeçer ya da e-posta yoluyla bildirilecek.
 
Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacak.
 
Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacak.
 
Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine önemli uyarı

Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı
Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı

Ankara'dan sevindiren haber! Türk bilim insanı koronavirüsü izole etmeyi başardı

Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor
Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor

Türkiye'de üretildi, koronavirüsü yok ediyor

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama
İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

İspanyol basınının Türkiye iftirasına sert tepki: El koyma çok çirkin bir suçlama

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular
AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular

AB'de ortalığı karıştıracak iddia: Yardım için gönderdikleri doktorların arasına casus soktular