13 Mayıs 2021 Perşembe / 1 Sevval 1442
Gece modu

28 Şubat mağdurlarına Kamu Denetçiliği Kurumu desteği

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 28 Şubat sürecinde görevine son verilmesi nedeniyle çalışamadığı sürelere yönelik özlük haklarının verilmesi talebinde bulunan vatandaşı haklı buldu. Kurum, başvuru sahibinin ve aynı durumda olanların geçmişe dönük haklarının verilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına kanuni düzenleme hazırlaması yönünde tavsiyede bulundu.

AA27 Şubat 2019 Çarşamba 07:00 - Güncelleme: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:22

Kamu Denetçiliği Kurumu, 28 Şubat sürecinde ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için de bu kişilerin durumlarına özgü bazı düzenlemeler yapılmasını tavsiye etti.

KDK, 1997 yılında, o dönemdeki adıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü) taşra teşkilatına yazılı ve sözlü sınavla alınan, 12 ay görev yaptıktan sonra 28 Şubat sürecinde sınavın iptal edilmesi nedeniyle işten çıkarılan memurun başvurusunu değerlendirdi.

Söz konusu memur, 2013 yılında yeniden görevine döndü ancak geriye dönük hizmetleri sayılmadı. Özlük haklarından mahrum kalan vatandaş, çalışamadığı 1997 ile 2013 arasındaki döneme ilişkin özlük haklarının iadesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yaptığı başvuru reddedildi.

Bu vatandaşın başvurusunu değerlendirmeye alarak inceleyen KDK, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen geçici bir maddeyle yargı denetimine kapalı idari işlemler veya Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlere de geçmişe yönelik olarak oldukça ayrıntılı haklar tanındığını anımsattı.

Kurum, 28 Şubat dönemi uygulamalarından muzdarip, başvuran durumunda olan SHÇEK mağdurlarına da mali ve sosyal haklarına ilişkin benzer nitelikte haklar tanınmasının hakkaniyet gereği olduğunu vurgulayarak, sosyal hukuk devleti ve hakkaniyet ilkeleri gereğince başvuru sahibinin ve aynı durumda olanların geçmişe dönük haklarının verilmesi için kanuni düzenleme hazırlaması yönünde Bakanlığa tavsiyede bulundu.

"MAĞDURLARIN DURUMUNA ÖZGÜ DÜZENLEME" TAVSİYESİ 

KDK, Fen Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisiyken başörtüsü yasağı nedeniyle disiplin cezaları alarak okulunu bitiren ancak mezuniyet belgesini geç aldığı için 1999 yılındaki öğretmen atamalarına başvuru yapamayan vatandaşın başvurusunu inceledi.

Sonraki sınavlara başörtüsü yasağı nedeniyle giremeyen, yasak kalktıktan sonra girdiği sınavlarda ise yeni mezunlarla yarışarak atanmak için yeterli puanı alamayan vatandaşı haklı bulan Kurum, 28 Şubat süreci içerisinde kamu hizmetlerinde kılık kıyafete yönelik engellemelerin kaldırıldığı 4 Ekim 2013 tarihine kadar başlarını açmadıkları için kamu hizmetine girmek için talepte bile bulunamayan birçok mağdur hakkında bir düzenleme ve çalışma olmadığı için bu kişilerin mağduriyetlerinin devam ettiğini vurguladı.

KDK, söz konusu vatandaşın, aradan geçen zaman içinde hayatın getirdiği sorumluluk ve külfetleri arttığı için mağduriyetinin katlanarak devam ettiğini, yasa koyucu tarafından benzer sürecin mağduru olarak görülen bu kişilerin her birine, benzer nitelikte haklar tanınmasının hakkaniyet gereği olduğunu belirtti.

Kurum, 28 Şubat postmodern darbe sürecinin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik, kişilerin durumlarına özgü bazı düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

" - Kamu sektöründe istihdamı için gerekli eğitim şartlarını taşımasına rağmen kamuda başörtülü şekilde çalışabilme imkanı olmaması nedeniyle çalışma hakkını kullanamayan ve bu sebeple zamanında kamu hizmetine giremeyenler için KPSS'de öngörülen taban puanının alınması kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere, herhangi bir yaş veya kontenjan sınırlaması yapılmaksızın sözlü sınavlara katılma hakkının verilmesi hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına;

-Yükseköğretim kurumlarının Eğitim Fakülteleri ile Fen-Edebiyat Fakülteleri dışındaki fakültelerinden mezun olanlar için ise KPSS'ye katılmış olmaları kaydıyla taban puan şartı aranmaksızın Devlet Personel Başkanlığının uygun göreceği kurumlardaki kadrolar için yapılacak sözlü sınavlara katılma hakkının verilmesi yönünde düzenlemeler yapılması için Devlet Personel Başkanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."