21 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443

4B sözleşmeli personel maaşları 2022! 4B sözleşmeli personel nedir?

4B sözleşmeli personel tanımı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kariyer ve meslek gurupları olarak da bilinen 4B sözleşmeli personeller, yıllık sözleşme ile çalıştırılırlar. Peki 4B sözleşmeli personel nedir? İşte kadro tanımı ve 4B sözleşmeli personel maaşları 2022

7 Ocak 2022 Cuma 09:43 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 09:43

4B sözleşmeli personel, kamu kurumlarının alımlarında başvuru şartları arasında yer alan statülerden birisidir. Devlet memurları yasasına göre 4A, 4B, 4C ve 4D olmak üzere dört ayrı kategoride çalışan bulunur. 4b sözleşmeli personel kadrosuna ilk defa girecek olan bir kişi KPSS'ye girerek mesleğe başlayabilir. Peki 4B sözleşmeli personel nedir? İşte 4B sözleşmeli personel maaşları 2022

4b SÖZLEŞMELİ PERSONEL NEDİR?

4-B Sözleşmeli personel: Kamu kurumlarında yıllık sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu görevlileri olmaktadır.

BAĞ-KUR olarak bilinir. Kariyer ve meslek gurupları kategorileri haricinde çalışan kesim 4a gurubu çalışanlarıdır. Hemşire, mühendis, teknisyen, sağlık memuru, koruma, güvenlik kadroları 4b gurubudur. 4b kadro guruplarına ilk defa girecek olan bir kişi KPSS'ye girerek mesleğe başlayabilir.

Türkiye'de mesleklerini icra eden vatandaşlar sosyal güvencelerden faydalanabilmeleri ve belirli şartlar tamamlandığında emekli olabilmeleri için devletin oluşturduğu SGK sistemine ihtiyaç duyar. Mesleklerini icra eden vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olan çeşitli kurumlarda çalışmalıdırlar. Devlet memurları yasasına göre 4A, 4B, 4C ve 4D olmak üzere dört ayrı kategoride çalışan bulunur.

4B KADRO STATÜSÜ NEDIR?

Kanunun değişmesiyle 4B kadro statüsü, kariyer meslek sahibi kişileri ilgilendirir. Kariyer meslek grubuna sahip kişiler olarak nitelendirdiğimiz ise; hemşire, mühendis, bekçi gibi mesleklere sahip vatandaşları kapsar. 4B kadro, bu mesleklere ek olarak taşerondan kadrolu sürece geçişte de sürekli gündeme gelir. Sizin için yukarıda sıralamış olduğumuz kariyer mesleklerine sahip kişiler ÖSYM'nin hazırladığı KPSS sınavına girerler. ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzuna ve KPSS'den aldıkları puana göre tercih yaparlar. Tercih sonucunda yerleştirilen kişiler 4B kadrosuna dahil olmuş olurlar.

4B'liler devletin ihtiyacına bağlı olarak 12 aylık sözleşme ile alınır. Her yıl sözleşmelerinin yenilenmesi gerekiyor. Çalışma koşulları 4A'lılarla aynı olmasına rağmen özlük hakları itibarıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi bulunuyorlar.

4B statüsünü kapsayan meslekler ise; öğretmen, doktor, mühendis, hemşire, teknisyen, veznedar ile diyanet işleri başkanlığına bağlı vaiz, kuran öğreticisi ve imam gibi çalışanlar oluyor. 4B'liler yenilenen kanuna bağlı olarak bu meslek gruplarına bağlı vatandaşları kapsar.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL NEDİR?

Kamu kuruluşlarında çalıştırılan ikinci tip kamu görevlileri sözleşmeli personeldir. Sözleşmeli personelin atanmaları, terfi, maaşlarına ilişkin temel kurallar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca çeşitli kamu kurumlarda kendi özel yasalarında sözleşmeli personelini düzenleyebilmektedir. (Sözleşmeli subay, astsubay, erbaş, uzman çavuş vs)

Sözleşmeli personel; yıllık program, kalkınma planı, iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi aynı zamanda işbirliği için şart olan, zaruri hallere münhasır olmak üzere özel meslek bilgisiyle ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde çalıştırılır.

Özel bir mesleki bilgiye ihtiyaç duyulduğu takdirde veya yıllık planlar içinde geçici olarak işlerde görevlendirilmek üzere ilgili kurumların teklifi ile Devlet Personel Başkanlığı'nın da görüşleri alınıp sözleşme yapılmak kaydıyla geçici olarak çalıştırılan kamu hizmetlisine sözleşmeli personel denmektedir.

4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI 2022

4b sözleşmeli Büro personeli (lisans) 6.326,06 TL

4b sözleşmeli Çocuk Gelişimcisi (lisans) 7.255,65 TL

4b sözleşmeli Destek personeli (lise ) 5.572,00 TL

4b sözleşmeli Din görevlisi 6.453,00 TL

4b sözleşmeli diyetisyen ( lisans) 7.460,00 TL

4b sözleşmeli ebe( lisans) 7.460,00 TL

4b sözleşmeli hemşire ( lisans) 7.460,00 TL

4b sözleşmeli idari Büro pers.(lisans) 6.116,59 TL

4b sözleşmeli İnfaz koruma pers.(lisans) 6.358,54 TL

4b sözleşmeli mühendis ( lisans) 9.866,00 TL

4b sözleşmeli öğretmen ( lisans) 7.089,35 TL

4b sözleşmeli tekniker ( ön lisans) 7.113,15 TL

4b sözleşmeli teknisyen ( lise ) 6.348,08 TL

4A, 4B, 4C NEDİR? KİMLERİ KAPSAR?

4a: SSK'ya pirim ödemesi yapan kişileri kapsar. Bu da bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerin çalışma alanlarını ifade eder. 4a sistemi 5510 sayılı yasa kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu altında yer alır.

4b: Eski adı ile BAĞ-KUR olarak bilinir. Kariyer ve meslek gurupları kategorileri haricinde çalışan kesim 4a gurubu çalışanlarıdır. Örnek verilmek gerekirse, hemşire, mühendis, teknisyen, sağlık memuru, koruma, güvenlik kadroları 4b gurubudur. 4b kadro guruplarına ilk defa girecek olan bir kişi KPSS'ye girerek mesleğe başlayabilir.

4c: Eski tanımda Emekli Sandığına bağlı çalışanlar şuan 4c'de yer alırlar. Diğer bir ifade ile 1 yılın altında süre ile veya mevsimlik hizmet şartlarında çalışan kişiler, Devlet Maliye Bakanlığı'nın ortak görüşünde Bakanlar Kurulunca karar verilen görevde, belirli bir adet ve ücret sınırındaki sözleşme ile çalıştırılanlar, 4c'ye dahil olurlar.

Emekli olan herkesin isimleri 4a, 4b, 4c sigortalı kişiler listesinde ve bu sigorta sistemlerinin birinin içinde mutlaka yer alır. Bu kapsamda 4a,4b,4c sistemlerinin tümü Türkiye'de çalışan vatandaşların sosyal güvencelerden faydalanarak emeklilik şartlarını tamamlamaları halinde, emekli maaşı alabilmelerini sağlayan yapılardır.

  • 4b sözleşmeli personel
  • kadro
  • statü
  • maaş
  • memur