07 Mayıs 2021 Cuma / 25 Ramazan 1442
Gece modu

Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı?

Türkiye'de 2019 yılında en çok tartışılacak konulardan birisi de 2018 genel seçimlerinde Milliyetçi Harekeket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği genel af ve ceza indirim... Binlerce mahkum ve aileleri tarafından yakından takip edilen af kanunu yasası 2019 yerel seçimleri nedeniyle şimdilik gündemden düşşede, MHP lideri Bahçeli'nin 31 Mart'taki seçimlerden sonra konuyu tekrar Meclis'e getiereceği herkes tarafından biliniyor.

07 Mart 2019 Perşembe 15:17 - Güncelleme: 07 Mart 2019 Perşembe 15:17
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2018'de seçim vaadi olarak gündeme getirdiği "genel af ve ceza indirimi" mahkum yakınları ve mahkumlar tarafından merakla takip edilmeye devam ediliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de, "Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz" açıklaması af bekleyen mahkum ve yakınlarını heyecanlandırdı.
 
 
 
BAŞKAN ERDOĞAN: BAKANLIĞIMIZ BU KONUDAKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
 

 
Af tartışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmasıyla uğraşmak yerine hem içeriğin hem uygulamanın maşeri vicdana uygun hale getirilmesi yönünde bir çalışma başlatmalarını istedim" dedi.
 
 
"ADLİYENİN BİR KAPISINDAN GİRİP DİĞER KAPISINDAN ÇIKAMAYACAKLAR"
 
Erdoğan, Af teklifiyle ilgili olarak, Milletin yüreğini yakan kişilerin, adliyelerin bir kapısından girip diğerinden çıkmasına yol açmayacak bir çerçeveyi oturtmamız gerek ifadelerini kullandı
 
"UYGUN ADIMLARI ATACAĞIZ"
 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz. Toplumun bu konudaki hassasiyetlerine uygun adım atacağız." dedi.
 
"TOPLUMDA ADALET DUYGUSUNU CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRACAK MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"
 
Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Bu da insanların adalet duygusunu rencide ediyor. 'Yapanın yanına kar kaldı, kalıyor' algısı insanların kendine, topluma ve devlete olan güveni zedeliyor. Büyük suçlar da küçük suçlardan yola çıkıyor. Ama suçlar cezasız kalınca tekerrür ediyor, daha büyüğünü yapıyor. Biz bu konuyla ilgili de toplumda adalet duygusunu cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, az da olsa cezasını çekeceği, ıslah olacağı model üzerinde çalışıyoruz.
 

 
 
 
 
TEKLİF 19 MAYIS 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN SONRAKİ SUÇLARI KAPSAM DIŞI BIRAKIYOR
 
Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.
 
Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.
 
Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.
 
Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.
 
Alt sınırın belirlenmesinde TCK'nın 61. maddesindeki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirimi gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulacak.
Teklif kapsamında bulunmayan suçlar
 
Kanun teklifinde kapsama alınmayan suçlar "İstisna" başlığı altında düzenlendi. Türk Ceza Kanunu'ndaki bazı suçlar kapsam dışı bırakıldı.
 
"Askerleri itaatsizliğe teşvik ve aleniyet", "devletin ülkesine ve egemenliğine karşı cürümler", "vatandaşın devlete karşı harbe katılması", "harp veya hasmane hareketlere tahrik, yabancı devlet müdahalesini tahrik, milli menfaatlere aykırı hareketler", "asker toplama, hasmane hareketlerde bulunma", "düşman askeri harekatına yardım, düşmana iaşe temini", "taahhüdü yerine getirmemek, taahhüde hile karıştırmak", "askeri tesisleri tahrip", "siyasi mahiyetteki vesikalarla ilgili suçlar", "gizli kalması lazım gelen malumatla alakalı casusluk-ifası menedilen malumata ilişkin casusluk" ile "taksirle işlenen casusluk" kapsam dışı bırakılan suçlar arasında yer aldı.
 
"Gizli askeri bölgelere girme, devlet güvenliği ile ilgili belgeleri bulundurma", "ifşa ile ilgili casusluk", "yayılması yasaklanan haberleri ifşa", "devlet sırlarından yararlanma-devlet hizmetinde sadakatsizlik", "harp zamanında devlet emirlerine uymamak", "vatana manevi hıyanet-düşman devletten nişan veya aylık almak", "anayasa düzenini ihlal, yasama organının fonksiyonlarını engelleme suçları", "icra kuvvetine tecavüz", "asker toplamak", "isyana ve birbirini öldürmeye teşvik", "fesat heyetlerini teçhiz" ve "askeri komutanlıkların gasbı" suçları kanun teklifinin kapsamı dışı bırakıldı.
"İşkence" suçu kapsam dışında
 
Kanun teklifinde, "ülkenin güvenliğini tehlikeye koyacak yayınlar, halkı askerlikten soğutma", "cumhurbaşkanına suikast", "cumhurbaşkanına fiili saldırı", "harp zamanında bozgunculuk", "silahlı çete kurma cürümleri", "silahlı çeteye yardım", "devletin emniyetine karşı gizli suç ittifakı", "devletin güvenliğine karşı cürüm işlemeye tahrik", "işkence suçu", "kötü muamelede bulunma-cismen eza verme", "mefruz cebirle ırza geçme", "mefruz cebirle ırz ve namusa tasaddi", "cebren ırza geçme, cebren ırza tasaddi, reşit olmayan 15 yaşını bitirmiş küçüklerle rızaen cinsi münasebet", "şahsa bağlı ağırlatıcı sebepler", "fiile bağlı ağırlatıcı sebepler", "hayasız hareketler", "fuhuş maksadıyla kadın oynatmak", "söz atma ve sarkıntılık cürümleri", "kasten adam öldürme" ile "aile fertlerine kötü muamele" istisna suçlar arasında yer aldı.