18 Ocak 2021 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1442
Gece modu

Alevi açılımı yeni adımlarla hız kazanacak

Başbakan Davutoğlu, Alevi açılımında atılacak yeni adımları Muharrem ayının 13’üncü gününde Hacıbektaş’ta açıklayacak.

NEVİN BİLGİN ANKARA04 Kasım 2014 Salı 07:00 - Güncelleme: 04 Kasım 2014 Salı 07:00

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Muharrem ayının 13. gününe rastlayan 8 Kasım’da Hacıbektaş’a gidecek ve Alevi açılımını anlatacak. Davutoğlu, Afyon’da düzenlenen kampta Alevi açılımı konusunda yeni adımlar atılacağının müjdesi vermiş ve, “Aleviler, Sünni kardeşlerimiz gibi bu toprakların asli vatandaşlarısınız. Size kimse ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapamaz. Kim aramıza fitne sokmak isterse omuz omuza durmalıyız. Ortak tarih bilincini harekete geçirmeliyiz” demişti.

Yeni bir çerçeve çizilmeli

Davutoğlu’nun verdiği talimat doğrultusunda daha önceki hükümetlerin yaptığı Alevi çalıştaylarında hazırlanan raporlar da dikkate alınarak Alevi açılımı konusunda çalışma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, çalışmalar 3 temel başlık altında yürütülüyor. İlk ve en önemli ayağını cemevlerinin statüsü oluşturuyor. Cemevlerine ibadethane statüsü kazandırılması ve maddi kaynak sağlanması gibi Alevilerin öncelikli beklentilerinin bu pakette yer alması bekleniyor. Alevi dedelerinin durumu, statüsü ile din dersleri konusu da açılımın önemli başlıkları arasında yer alıyor. Alevi dedelere maaş bağlanması, Din dersindeki Alevilik konusuna yeni bir çerçeve çizilmesi gibi önerilerin de üzerinde durulduğu belirtiliyor. 

HAZIRLANAN RAPORDA HANGİ İSTEKLER VAR?

ALEVİ çalıştaylarında STK’lar, devlet kurumları ve sanatçılar bir araya gelerek rapor hazırladı. Raporda,  Alevi sorununun, hukuk devleti normlarıyla çelişmeyen bir laiklik anlayışıyla ele alınması ve yeni ayrışma alanlarına yol açmadan çözülmesi gerektiği belirtildi. Raporda, gerek zorunlu gerek seçmeli din derslerinde Alevilik konularında belirleyicilik hakkının, Alevilere verilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığının çalışma sistemine yönelik önerilerde bulunuldu. Aşure Günü’nün resmi tatil olması, yanlış tarih bilgilerinin ayıklanması, Aleviliğin eğitim müfredatında tatminkar düzeyde girmesi gibi başlıklar da raporda.

ZORUNLU DİN DERSİNE ANAYASAL DÜZENLEME

ANAYASAL düzenlemeler tartışılırken Tekke ve Zaviyeler Kanunu ile Tevhid-i Tedrisat Kanununun ele alınması gerekliliğinin altı çizilen raporda, Alevilerin de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sunduğu hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olduğu belirtildi. İnanç hizmetleri konusunda Diyanet İşleri Başkanlığıyla hiçbir bağlantı kurmak istemeyen Alevilerin taleplerinin de dikkate alınmasının önemi vurgulanan raporda, zorunlu din dersleriyle ilgili anayasal düzenleme önerildi. Alevilikle ilgili konularda belirleyicilik hakkının, Alevi toplumuna verilmesi, Alevilerin de kendi içlerinde gerekli uzlaşmayı sağlayarak belli bir söylemde buluşmalarının gerekliliği de raporda yer alan başlıklardan.

MADIMAK VE İNANÇ VERGİSİ DE RAPORDA

Madımak olayının tüm boyutlarıyla aydınlatılmasının önemi vurgulanan raporda, Madımak Oteli’nin bir bölümünün, hayatını kaybedenlerin anısını hatırlatacak şekilde düzenlenmesi önerildi. Kimi Alevi köylerine konan örseleyici isimlerin iptal edilmesinin istendiği raporda, cemevlerine hukuki statü kazandırılması ve ihtiyaçlarının eşitlik ilkesine uygun şekilde devletçe karşılanması gerektiği belirtildi. İnanç vergisine de değinilen raporda, konunun toplumsal, dinsel, kültürel maliyetleri gözününde bulundurularak değerlendirilmesinin doğru olacağı kaydedildi.