02 Mart 2021 Salı / 18 Recep 1442
Gece modu

Anayasa Mahkemesi CHP'li vekillerin başvurusunu reddetti

CHP'li bazı milletvekillerinin Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuru Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.

AA28 Eylül 2017 Perşembe 07:00 - Güncelleme: 28 Eylül 2017 Perşembe 09:58
Anayasa Mahkemesi, CHP'li bazı milletvekillerinin Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.
 
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, CHP milletvekilleri Engin Altay, Levent Gök ve Özgür Özel ile 129 milletvekili tarafından 6772 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla ilgili başvuruda bulunulduğu hatırlatıldı.
 
Başvuruda, söz konusu kanunun ilk maddesi ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5'inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen; Bakanlar Kurulu bu arazi ve tesislerin acele kamulaştırılmasını kararlaştırabilir. Arazi ve tesislerin kamulaştırılmasında kamulaştırma bedeli ile kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği diğer giderlerin, kamulaştırma talebinde bulunan işletici tarafından karşılanması Bakanlar Kurulunca kararlaştırılabilir. Bu cümlelerinin anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulmasının talep edildiği bildirildi.
 
Anayasa Mahkemesi kararında, itiraza konu kanun maddelerinin anayasaya aykırı olmadığına ve iptal taleplerinin reddine oy birliğiyle hükmedildiği belirtildi.
 
Kararda, ayrıca söz konusu maddelerin yürürlüklerinin durdurulması talebinin de reddedildiği bildirildi.