07 Temmuz 2020 Salı / 16 Zilkade 1441
Gece modu

Basit vergi mükellefi nedir? Mükellefiyet ne demek?

2019-2020 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları başladı. KYK burs/kredi başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler bir takım araştırmaları yapmaya başladılar. Mükellefiyet ne demek? Basit vergi mükellefi nedir? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. KYK burs başvurularına dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

17 Ekim 2019 Perşembe  09:13 - Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:13
Mükellefiyet ne demek? Basit vergi mükellefi nedir? gibi soruların yanıtları tüm KYK burs başvurusunda bulunacak olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Maddi destek adına KYK bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler KYK burs başvuruları hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. 2019-2020 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başvurularının öğrencilerin erişimine açıldığı ve kabul edilmeye başlandığı belirtildi. KYK burs başvuruları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 
MÜKELLEFİYET NE DEMEK? 
Mükellefiyet, kelimesinin anlamı yükümlülük olarak karşımıza çıkıyor. Hukuki bir terim olarak devletin kişinin rızasını gözetmeksizin zorunlu kıldığı görevler olarak kabul ediliyor. Kanunlarla yapılmış mükellefiyet tanımına göre, kişiler mükellefiyet esaslarına göre düzenlenmiş görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde yaptırım ile karşılaşır. Kanunlar ile bir borç ya da görev yüklenen kişiye ise mükellef adı verilir.
 

 
 
BASİT VERGİ MÜKELLEFİ NEDİR? 
Gelir Vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbapları kazancın tespiti bakımından “Basit Usulde Gelir Vergisine Tabi Olanlar” ve “Gerçek Usulde Gelir Vergisine Tabi Olanlar” olarak ikiye ayrılırlar.
 
İkisinin arasındaki farkı inceleyecek olursak Gerçek Usule Tabi olan mükellefler KDV, gelir vergisi, stopaj vergisi öderken Basit Usule Tabi olan mükellefler yalnızca basit usulde ticari kazançlarının vergisini öder. İki usulde de ödenmesi gereken sabit bir rakam bulunmamakla birlikte bu noktada ödenecek vergi tutarı elde edilen kazanca göre belirlenir.
 
Bu durumda basit usul, vergisel anlamda istenilen şartlara haiz olan mükellefler için ticari kazancın tespit edilme yollarından bir tanesi olup çeşitli vergisel avantajları olan bir vergilendirme şeklidir.
 
BASİT USULE TABİ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
Basit Usule tabi olmak mükelleflere Vergi İdaresi tarafından bazı avantajlar sağlamaktadır. Ancak Basit Usulün avantajlarından yararlanabilmek için Gelir Vergisi Kanununda belirtilen Genel ve Özel Şartlara topluca sahip olmak gerekir. Bu şartların neler olduğu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 

 
 
BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI
Kendi işinde bilfiil çalışmak ya da bulunmak
 
İşyeri mülkiyeti işyeri sahibine aitse emsal kira bedelinin, kiralanmış olması halinde ise yıllık kira bedeli toplamının
 
2018 yılı için büyükşehirlerde 7.400 TL'yi, diğer yerlerde ise 4.900 TL'yi aşmaması
 
Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak
 
BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI
Alım Satım işi ile uğraşanlar için ; Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sona satanların yıllım alım tutarlarının 2018 yılı için 100.000 TL'yi veya yıllık satış tutarının 148.000 TL'yi aşmaması
 
Hizmet işleri ile uğraşanlar için bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2018 yılı için 49.000 TL'yi aşmaması
 
Hem alım satım hem de hizmet faaliyetlerinin bir arada yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 2018 yılı için 100.000 TL'yi aşmaması