2 Temmuz 2022 Cumartesi / 3 ZilHicce 1443

Bazı tıbbi ürün ve ara ürünlerin ithalat denetimi değişiklikleri Resmi Gazete'de

İnsan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürün ve ara ürünler ithalat denetimi kapsamına alındı. Ticaret Bakanlığının 'Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 09:02 - Güncelleme:

Buna göre, "Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürün ve ara ürünler 'tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu diğer farmasötik ürünler' (Özel izin alınması gerekenler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler, laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)" tebliğe eklendi. Söz konusu ürünler, belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu Sağlık Bakanlığına sunulan belgeler esas alınarak "kontrol belgesi"yle belgelenecek. Ürünlerin ithalatının gerçekleştirilmesinden sonra en geç 15 gün içinde gümrük beyanname ve fatura suretlerinin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu elektronik ithalat geri bildirim formu doldurularak iletilmesi gerekecek.