Burs ödemesi ne zaman başlayacak? İlk burs ödemesi için tarih verildi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. Bir yandan sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar bir yandan da Bursluluk ödemesi ne zaman başlayacak? Bursluluk başlangıcı ilk ödeme ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Eski adıyla PYBS yeni adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) , 02 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilmişti. Ortaokul 5, 6, 7, 8’inci sınıfta okuyan lise 9, 10 ve 11’inci sınıftan okuyan öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı sonuçlarını adaylar http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresleri üzerinden görebilirler.

23 Temmuz 2019 Salı  09:35 - Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 09:35
Bursluluk ödemesi ne zaman başlayacak? Bursluluk başlangıcı ilk ödeme ne zaman? sorularının yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Eski adıyla PYBS yeni adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) , 02 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Bugün sonuçları açıklanacak olan Bursluluk sınavı hakkında internet araştırmaları yoğunlaştı. Ortaokul 5, 6, 7, 8’inci sınıfta okuyan lise 9, 10 ve 11’inci sınıftan okuyan öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı sonuçları http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresleri üzerinden görüntülenebilecek. Bursluluk ödemeleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
BURSLULUK ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak. 
 
BURSUN DEVAMI, KESİLMESİ VE İTİRAZLAR
Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacak. 
 

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? 
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:
 
a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
 
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
 
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
 
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
 
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
 
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
 
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
 
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
 
 

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle
değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. 
 
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
 
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır. 

İki ülkeden geldi, 27 yıldır böylesi görülmedi: Hindistan'da çekirge istilası