07 Mayıs 2021 Cuma / 25 Ramazan 1442
Gece modu

Bursluluk sınav sonuçları erişime açıldı! İOKBS sonuç sorgulama sayfası

Bursluluk sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? sorunun yanıtı anbean takip ediliyordu. 2 Haziran'da gerçekleşen bursluluk sınavı sonuçları tüm öğrenciler ve veliler tarafından heyecanla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınav sonuçlarını açıkladı. İOKBS sonuç sorgulama ekranı güncel olarak ziyaret ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen eski adıyla PYBS yeni adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkez sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde yapıldı. Ortaokul 5, 6, 7, 8’inci sınıfta okuyan lise 9, 10 ve 11’inci sınıftan okuyan öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:42 - Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:42
Bursluluk sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? sorusu güncel olarak araştırılan başlıklar arasında yer alıyordu. İOKBS sonuç sorgulama sayfası haberimizde yer alıyor.  Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınav sonuçlarını açıkladı. 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen eski adıyla PYBS yeni adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) , 02 Haziran 2019 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkez sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde yapıldı. Ortaokul 5, 6, 7, 8’inci sınıfta okuyan lise 9, 10 ve 11’inci sınıftan okuyan öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.  Açık Öğretim Lisesi, Meslek Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamıyorlar. Bursluluk sınav sonuçları ve İOKBS hesaplaması hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. 
 
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
İOKBS sonuçları az önce erişime açıldı. Bursluluk sınav sonuçlarına http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

İOKBS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 

BURSLULUK BAŞLANGICI NE ZAMAN?
Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.  
 
BURSLULUK NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
 
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:
 
a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur. 
 
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. 
 
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır. 
 
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur. 
 
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır. 
 
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. 
 
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. 
 
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. 
 
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. 
 
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır. 
 
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.
 
 

BURSUN DEVAMI, KESİLMESİ VE İTİRAZLAR
Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık,
Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacak.
 
SINAV İTİRAZLARI NASIL OLACAK?
a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.
c. 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
e. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.