29 Eylül 2020 Salı / 11 Safer 1442
Gece modu

Cuma günü okunacak Esmalar nelerdir? Cuma günü okunacak Esmalar ve dualar

Günlerin en hayırlısı Cuma gününde okunacak Esmalar ve dualar çok kıymetlidir. Cuma günü öyle bir an vardır ki edilen dualar geri çevrilmez. Cuma günü sela ile ezan arasında okunacak esmalar ve dualar çok önemlidir. Peygamber Efendimiz, “Cuma günü, ibadet ve ezkar ile müminlerin kalbi mesrur olacak bir bayram günüdür.” buyurmuşlardır. İşte Cuma günü okunacak Esmalar ve dualar...

14 Ağustos 2020 Cuma  12:50 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 12:50

Cuma günü Müslümanlar için bayram niteliğinde bir gündür. İslam aleminin mübarek gün olarak saydığı cuma gününde kılınan namazların ardından bol bol dua edilir ve tesbih çekilir. Cuma günü okunacak esmalar ve dualar bu bakımdan çok kıymetlidir. Rivayete göre, 'Her kim cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin son 3 ayetini 3 defa okursa eline helal para geçer' Peki, Cuma günü okunacak esmalar nelerdir? İşte Cuma günü okunacak esmalar ve dualar...

CUMA GÜNÜ OKUNACAK ESMALAR

İmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diyenler evliyalar sınıfına katılırlar.

Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma Günü ”YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ`L MELİKÜ`L HAKKU`L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah`tan ne isterse verilir. Cuma günü Sabah`.

YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek isteğini Allah`a bildirirsen isteğin kabul olur.

Allah Resûlü (sav) cuma gününden bahsederken şöyle buyurdu: "Onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman kul namaz kılarken o âna rastlar da Allah"tan bir şey isterse, (Allah) ona dilediğini mutlaka verir."(M1969 Müslim, Cum"a, 13)

Allah’ın güzel isimleri manasına gelen “el-Esmau’l-hüsna / esma-i hüsna”nın okunması elbette çok sevaplıdır. Kur’an’da Allah bu isimleri için “Lehu’l-Esmau’l-hüsna” (Güzel isimler Onundur-Taha, 20/8) ifadesini kullanmıştır. Bu ise bütün isimlerinin güzellikle tecelli ettiğini, okunmasının yalnız fayda temin ettiğini göstermektedir.

Ehil olan bir kimsenin “Hakîm” ismini vird edinmesi, birçok hikmeti görmeye vesile olabilir.

Keza, sürekli “Vedud” ismini vird edinen kimse de Allah’ı çok sevebilir, emir ve yasaklarını çok sevebilir, -şekli ne olursa olsun- kaza ve kaderinin tecellilerini çok sevebilir.

Allah’ın isimlerini zikreden kimse, her şeyden önce ciddi bir mümindir. Allah’ın güzel isimlerini vird edinen kimse, sürekli imanını güçlendirdiği gibi, salih amel de işlemiş olur. Kabirde imandan sonra salih amellerin de şefaatçi olacağı bilinmektedir.

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

İhlâs Suresi

Felak Suresi

Nas Suresi

 * Cuma günü bol bol salavat getirin. Cuma günü 80 selavat getirnin 80 yıllık günahı affolunur.

* Cuma günü sela ile ezan arasında 100 kere okunacak dua:

* 'La İlahe İlla ente Ya Hannaü ya Mennanü ya bediassemavati vel ard.'

ALLAH’lM! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Saptırma, Beni senden Başkasına yalvartma...