27 Haziran 2022 Pazartesi / 28 Zilkade 1443

EGM Bekçi alımı başvurusu ne zaman? 3250 bekçi alımı başvuru şartları neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde görev almak üzere Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine en az lise ve dengi okul mezunu 3.250 erkek bekçi alımı yapılacak. EGM 3250 bekçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu. Buna göre; EGM Bekçi alımı başvurusu ne zaman? 3250 bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte ilan ile ilgili detaylar...

27 Nisan 2022 Çarşamba 13:54 - Güncelleme:

7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

EGM BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin 250 yeni bekçi alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan bekçi alını ilanının ardından Polis Akademisi tarafından yayımlanan duyuruda 3250 bekçi alımı için başvuru tarihleri açıklandı.

EGM Bekçi alımı için adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 3250 Bekçi alımı için başvuru detayları belli oldu. Bekçi alımı ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de beklenen duyuru yapılmıştı. Bekçi alımı ile ilgili ianın detayları belli oldu. Peki EGM Bekçi alımı başvurusu ne zaman? 3250 bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte başvuru tarihleri, başvuru şartları ve il bazında kontenjanlar...

3250 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.