18 Ocak 2022 Salı / 15 CemaziyelAhir 1443

Endemi nedir? Endemik ne demek? Pandemi, Epidemi, Endemi anlamları

Bilim insanlarının koronavirüs için pandemiden endemiye dönebilme ihtimalini gündeme getirmesiyle birlikte endemi terimi merak edildi. Endemik kelimesi Yunanca endemos kelimesinden gelmektedir. Anlamı ise o yere ait demektir. Peki hastalık terimi olarak kullanılan Endemi nedir? Endemik ne demek? İşte Endemi örneği ve tanımları

12 Ocak 2022 Çarşamba 10:38 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 10:38

Endemi nedir? sorusunun cevabı, Bilin insanlarının Koronavirüs (Covid 19) pandemisinin endemiye dönebileceğini açıklamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Bulaşıcı bir hastalığın endemik olması için o hastalıktan etkilenen her bir insanın hastalığı ortalama olarak bir kişiye bulaştırması gereklidir. Buna göre Endemik ne demek? Endemi, Endemik, Epidemi terimlerinin anlamları ve örnekleri haberimizde yer alıyor.

ENDEMİ NEDİR?

Endemi ve andemik olarak da anılır. Örneğin İngiltere'de, suçiçeği hastalığı endemik olmasına rağmen (popülasyonda sabit oranda), sıtma endemik değildir. Her yıl, İngiltere'de dışarıdan bulaşan birkaç sıtma vakası görülmesine karşın, popülasyon içinde kalıcı bir şekilde aktarımı mümkün değildir. Çünkü bu hastalığı insandan insana taşıyabilecek Anopheles cinsi sivrisinekler mevcut değildir.

ENDEMİK NE DEMEK? ENDEMİ ÖRNEĞİ

Bir enfeksiyon etkeninin veya hastalığın belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumu. Örneğin; Tüberküloz (verem) ülkemizde endemik olarak görülen hastalıklardan biridir.

Bulaşıcı bir hastalığın endemik olması için o hastalıktan etkilenen her bir insanın hastalığı ortalama olarak bir kişiye bulaştırması gereklidir. Hastalığa karşı hassas bir popülasyon için, bu hastalığın temel reprodüksiyon sayısının (R0) 1'e eşit olması gereklidir. Hastalığa karşı bağışıklık kazanmış bireyleri de içeren bir popülasyon için, temel reproduksiyon sayısının hastalığa karşı hassas bireylerin oranıyla (S) çarpımı 1'e eşit olmalıdır.

Endemik (Eski Yunanca'dan en: içinde + demos: insanlar), epidemiyolojide bulaşıcı bir hastalığın dışarıdan herhangi bir etki olmadan belli bir popülasyonda varlığını sürdürebilmesi durumunu tanımlar.

Epidemi(salgın) olarak başlayan bir hastalık, ya belli bir süre sonra etkisini tamamıyla yitirir (İleriki tarihlerde tekrar tekrar ortaya çıkma ihtimali mevcuttur.) ya da endemik hale gelir. Sonucun nasıl olacağı hastalığın ölümcüllüğü ve bulaşma yolları gibi çeşitli etmenlere bağlıdır.

Bu şekilde hastalık popülasyondan silinmediği gibi etkilenen insanların oranı da geometrik şekilde artmaz ve bu hastalığın endemik olduğu söylenir. Epidemi(salgın) olarak başlayan bir hastalık, ya belli bir süre sonra etkisini tamamıyla yitirir (İleriki tarihlerde tekrar tekrar ortaya çıkma ihtimali mevcuttur.) ya da endemik hale gelir. Sonucun nasıl olacağı hastalığın ölümcüllüğü ve bulaşma yolları gibi çeşitli etmenlere bağlıdır.

AIDS hastalığının Afrika'da endemik olduğu ifadesi daha çok sözün gelişiyle kullanılmaktadır ve AIDS'in bu bölgede bulunduğu ima edilmektedir. Afrika'daki AIDS vakalarının halen daha artması nedeniyle, bu hastalığın endemik değil ancak epidemik olduğunu söylenebilir

PANDEMİ, ENDEMİK, EPİDEMİ (KISACA)

Salgın, kontrolden çıkmış bir hastalığı veya sorunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Tıbbi olarak herhangi bir salgın belirli bir toplumda belirli bir zamanda ortaya çıkan yaygın hastalık olarak tanımlanmaktadır.

Pandemi ise herhangi bir enfeksiyon veya hastalık yaşayan kişilerin sayısının bir ülkeyi, kıtayı hatta tüm dünyayı etkisi altına alması anlamına gelmektedir.

Endemi, belirli bir alanda veya belirli bir popülasyon arasında tahmin edilebilir bir oranda meydana gelen salgın hastalıklardır.

Pandemi ilan edilen olaylar epidemilere göre daha hızlı yayılır ve daha fazla ölüme neden olmaktadır.