24 Mayıs 2022 Salı / 23 Sevval 1443

Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Şırnak'taki asfaltit üretim faaliyetleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA25 Şubat 2022 Cuma 08:49 - Güncelleme:

Buna göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) sorumluluğunda bulunan Şırnak sınırları içindeki bir sahada asfaltit üretim faaliyetlerinin devamı kapsamında sahadan geçen bazı taşınmazlar TKİ tarafından acele kamulaştırılacak. Ayrıca, Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların da acele kamulaştırılmasına karar verildi. Ankara, Bartın, Bilecik, Çankırı, Kastamonu, Manisa ve Muğla'da enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı korunmak suretiyle TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. TEİAŞ'a ait "154 kV Kahramanmaraş OSV TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV Antalya GIS Projesi" kapsamında da projelere isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.