16 Ağustos 2022 Salı / 19 Muharrem 1444

Fatiha suresinin anlamı Türkçe meali: Fatiha suresinin anlamı nedir?

Fatiha suresi, kılınan beş vakit namazın her rekatında okunur ve Kur'an'ın içerdiği tüm esasları barındırmaktadır. Fatiha suresi aynı zamanda hem dua hem de suredir. Peki Fatiha suresinin anlamı nedir? İşte Fatiha suresinin anlamı, Türkçe meali ve okunuşu...

21 Eylül 2020 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:

Fatiha suresinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olduğu için başlangıç anlamına gelen Fatiha adı verilmiştir. Bu sure, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve en faziletlisidir. Peki Fatiha suresinin anlamı nedir? İşte Fatiha suresinin anlamı Türkçe meali

FATİHA SURESİNİN ANLAMI NEDİR?

Fatiha, fethetmek yani açmak kökünden gelen bir kelimedir ve Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olduğundan dolayı açmak-başlamak anlamına gelen Fatiha adını almıştır. Mekke döneminde indirilen Fatiha suresinin “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) es-Seb’ul-Mesânİ (Tekrarlanan yedi âyet), el-Esâs, el-Vâfiye, el-Kâfiye, el-Kenz,“eş-Şifâ”, eş-Şükr ve es-Salât gibi başka adları da vardır. En faziletli sure olan Fatiha suresi Kur'an'ın esaslarını 7 ayette barındırmaktadır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hakimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, Fatiha suresinde özlü bir şekilde ifade edilir.

FATİHA SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

İhdinessiratal mustakîm

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin

FATİHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

FATİHA SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Fatiha Suresi insanlara yaratılış amacını, ibadet ve ahlak esaslarını tam olarak talim ettiği için Tercümanü’l-Kur’ân olan Hz. Abdullah b. Abbas (ra) “Kur’ânın esası Fatiha’dır, Fatiha’nın esası da Besmele’dir” (İbn-i Kesir, Tefsir, -1388-Beyrut) 1:8) Fatiha o kadar değerli bir suredir ki her mü’minin kalbindedir ve Fatihasız namaz makbul değildir. Peygamberimiz (sav) “Fatihasız namaz olmaz” buyurmuşlardır. Hz. Ali (ra) “Fatiha’yı şefaatçi yaparak ne isterseniz Allah verir” buyurmuştur. Bu sebepten dolayı Fatiha Suresi nazil olunca şeytan korku ve dehşete kapılarak feryat etmiştir. Peygamberimiz (sav) “Fatiha’yı okumak bütün dertlere devadır. Her nevi zehire karşı şifadır.” (Feyzü’l-Kadir, 4:418, 420)

FATİHA SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

"Rasulullah (sav) ortaya çıktığında kendisine 'Ya Muhammed" diye nida eden bir münadiyi işitti. Sesi işitince korka korka yürüdü. Varaka b. Nevfel de kendisine dedi ki: -"Nida eden sesi işittiğinde sana ne dediğini işitinceye kadar sağlamca dur." Yine Rasulullah (sav) görünce -"Ya Muhammed" diye aynı sesi duydu ve -"emrine hazırım" buyurdu. Seslenen dedi ki: -"Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ederim de." Sonra aynı ses O'na Fatiha suresini sonuna kadar okudu.