GSB mülakat sonuçları açıklandı! GSB mülakat sonuçları sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) mülakat sonuçları açıklandı! GSB sonuç sorgulama ekranı tüm herkes tarafından araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika açıklaması yapıldı. 06-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında 81 il müdürlüğünde yapılan sürekli işçi alımı sözlü sınav sonuçları giris.gsb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Asıl olarak sınavı kazanan adaylar, 19 Ağustos - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında daha önce müracaat etmiş oldukları il müdürlüklerine başvuru yapabilme imkanına sahipler. Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sonuçlarına dair tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

23 Temmuz 2019 Salı  09:35 - Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 09:35
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) mülakat sonuçları açıklandı!  GSB sonuç sorgulama ekranı yoğun olarak araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 06-17
Mayıs 2019 tarihleri arasında 81 il müdürlüklerinde yapılan sürekli işçi alımı sözlü mülakat sınav sonuçları giris.gsb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Asil olarak sınavı kazanan adaylar, 19 Ağustos - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında daha önce müracaat etmiş oldukları il müdürlüklerine belgeleriyle şahsen müracaat edebilirler. Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!  
 

GSB SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

MEMUR ALIMI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 
GSB mülakat sonuçları erişime açıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
 
Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 06-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında 81 il müdürlüğümüzde yapılan sürekli işçi alımı sözlü sınav sonuçları giris.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmiştir.
 
Asıl olarak sınavı kazanan adaylar, 19 Ağustos - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında daha önce müracaat etmiş oldukları il müdürlüklerine aşağıda yer alan belgelerle şahsen müracaat edeceklerdir.
 
Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar, hastalık, doğum vb. mücbir sebeplerden dolayı belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu, hastalık raporu vb. belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
 
 
Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.
 
Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılabilecektir.
 
Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabileceklerdir. Yapılan itirazlar, 10 (on) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanarak adaya bildirilecektir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile faks ve e-mail yoluyla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz dilekçelerinde postadan kaynaklanan gecikmelerden adayın kendisi sorumludur.
 
Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
İlgililere ilanen duyurulur.
 
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
 
Beyan Formu
 
Güvenlik Soruşturması Formu (2 nüsha, daktilo ya da bilgisayar ile doldurulacaktır)
 
2018 KPSS Sonuç Belgesi (Gençlik Lideri, Muhasebeci, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri Meslek kolları için ÖSYM sisteminden alınmış evrak doğrulama kodlu)
 
Diploma veya öğrenimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi (Aslını müracaatı esnasında beyan etmek kaydıyla sureti veya noter onaylı sureti)
 
Altı adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
 
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi  (e-Devlet sisteminden alınmış)
 
Varsa Yüksek Lisans veya Doktora Belgesi
 
Hizmet tanımlarında öngörülen nitelikleri gösteren diğer belgeler.
 

Çekirge sürüleri Dubai'yi istila etti