26 Temmuz 2021 Pazartesi / 16 ZilHicce 1442
Gece modu

Hendeklerin altından Kuzey Irak gazı çıktı

Ku­zey Irak’ta­ki 5 tril­yon met­re­küp­lük do­ğal­gaz, Rus­ya, İran ve iş­bir­lik­çi­le­ri De­mir­taş’ı ha­re­ke­te ge­çir­di.

2 Ocak 2016 Cumartesi 07:00 - Güncelleme: 2 Ocak 2016 Cumartesi 10:48

Tür­ki­ye kar­şı­tı güç­ler, böl­ge­de­ki ga­zı top­rak­la­rı­mız üze­rin­den Av­ru­pa’ya ulaş­tı­ra­cak dev pro­je­yi en­gel­le­me­ye ça­lı­şı­yor. PKK’nın, özel­lik­le do­ğal­gaz gü­zer­ga­hın­da­ki il­çe­le­ri te­rö­ri­ze et­me­si, bu pla­nın en önem­li ar­gü­ma­nı­nı oluş­tu­ru­yor. HDP Eş Başkanı Se­la­hattin De­mir­taş ise pla­nın baş­rol oyun­cu­su.

Rusya’nın savaş uçağını zorla düşürtmesi, Selahattin Demirtaş’ın Kürt devletinden söz etmesi... Bunlar tesadüf değil. Neden Kuzey Irak’taki gaz rezervi

Yeni yıla Akdeniz’de kopacak bir dünya savaşı korkusuyla girilirken, aslında Ortadoğu’daki  savaşın sebebi bambaşka. Kuzey Irak gazının Türkiye  üzerinden Batı’ya ulaştırılması engellenmeye çalışılıyor. PKK’nın terörü özellikle doğal gaz güzergahı üzerindeki ilçelerde yoğunlaştırması bu planın en önemli  argümanı.  PKK’nın Mecliste’ki siyasi gücü,  HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş engelleme planın başrol oyuncusu. Türkiye’nin Kuzey Irak’la kurduğu sıcak ilişkiler, bölgedeki petrol ve gaz rezervlerinin Batı’ya ulaşmasında hızlı adımlar atması başta Rusya olmak üzere dünya ülkelerini telaşlandırdı. Yüzyılın projesi olarak görülen bu devasa işbirliği, en çok yabancı güçlerin bölgedeki taşeronluğunu yapan PKK’yı rahatsız etti. Doğalgaz boru hattının geçtiği ilçelerde bilerek terörü azdırdı. Buna rağmen  Kuzey Irak’taki gazı Türkiye’ye taşıyacak Mardin boru hattının ihalesi 9 Şubat’ta yapılacak.

Kuzey Irak’taki Kürt özerk bölgesinin tümü şu an parsellere ayrılmış durumda. BOTAŞ ve dünya enerji şirketlerinin arama yaptığı bölgede en az 5 trilyon metreküp doğalgaz olduğu kesinleşti. Kuzey Irak’taki Cemcemal, Miran, Bina Bawi, Tophana ve Kurdamir parsellerinde toplam 500 milyar metreküp doğalgaz var. Bu da Türkiye’nin yıllık harcamasının 50 milyar metreküp olduğu düşünülürse tek başına 50 yıllık ihtiyacını karşılaması demek. İşte Rusya’yı çılgına çeviren gelişme de bu. Rusya’nın tüm uyarılara rağmen, kendi uçağını bilerek düşürtmesi, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki gaz rezervi ile ilgili attığı adımlar. Yıllık 50 milyar metreküp doğalgaz tüketimimizin yüzde 65’i Rusya’dan gelirken, bu da yaklaşık 7 milyar dolar demek.   Rus gazının en büyük müşterisi Türkiye olduğu için Kürt gazı projesi, Rusya’nın uykularını kaçırmaya yetti.

PKK ve HDP’ye özel rol

2013 yılında yapılan petrol alışverişine olanak sağlayan anlaşma ve Barzani ile kurulan sıcak ilişkiler en çok PKK’yı rahatsız etti.

Türkiye 2013’te Kuzey Irak’la enerji alanında -çerçeve anlaşması- imzaladı. Petrol alışverişi başladı ama gaz ile ilgili çalışmalar devam etti. Kuzey Irak yönetimini elinde tutan Barzani ile gelişen sıcak ilişkiler en çok PKK’yı rahatsız etti. Diyarbakır açılımını baltalamak için elinden geleni yaptı.

Trkiye  gaz konusunda alternatif arayışında iken Kuzey Irak’la gelişen köklü ilişkiler içeride PKK’yı dışarıda da en çok  Rusya ve İran’ı Türkiye’ye karşı ilan edilmemiş bir savaş rotasına taşıdı.  İran, görünürde Suriye’deki Türkiye etkisine karşı çıkar gözükse de Kuzey Irak’la Türkiye ilişkilerinden son derece rahatsızdı. Cuma hutbelerinde Rus uçağının düşürülmesini sefalete düşmekle yorumladı. Görünürde düşürülen savaş uçağı temel sebepti. Mücadele alanı Suriye- Akdeniz gözükse de arka planda Türkiye’yi, Kuzey Irak gazını taşımasını engellemek temel sebepti.

1000 KM

Kürt gazı Erbil’den çıkarak 1000 kilometre yol katedip Ceyhan’a ulaşacak. Maliyeti de 4.1 milyar dolar olacak. (Bugün)