01 Mart 2021 Pazartesi / 17 Recep 1442
Gece modu

HSYK'dan açıklama

HSYK'dan yapılan açıklamada, 'Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2'nci ve 3'üncü maddeleri yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkeleri ile Anayasanın ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerine açıkça aykırıdır' denildi.

26 Aralık 2013 Perşembe 07:00 - Güncelleme: 26 Aralık 2013 Perşembe 17:29
Yazılı açıklama yapan HSYK, operasyon sonrasında değiştirilen Adli Kolluk Yönetmeliği'nin 2'nci ve 3'üncü maddelerinin yargı bağımsızlığı, Kuvvetler Ayrılığı, Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerine açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

Operasyon sonrası devletin değişik kademelerinden soruşturma savcılarına gelen eleştirilere de yanıt verilen açıklamada, "Özveri ve titizlikle görev yapan yargı mensuplarını zan altında bırakan beyan ve yazıların da, hukukun üstünlüğü ve çağdaş demokrasinin unsuru olan bağımsız yargıya zarar vereceği hususu gözden ırak tutulmamalıdır" denildi.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

'YÖNETENLERİ DE YARGI DENETLER'
'Devlet organları ve idare makamları da bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. Yasama ve yürütme organlarına karşı bağımsızlığı korunan yargı, yönetenlere karşı yönetilenlerin güvencesidir. Hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunulması halinde yönetenlerin de herkes gibi yargı tarafından denetlenmesi demokratik hukuk devletinin gereğidir.

'TÖHMET ALTINDA BIRAKACAK BEYANLARDAN KAÇINILMALI'
Özveri ve titizlilikle görev yapan tüm yargı mensuplarını zan altında bırakan beyan ve yazıların, hukukun üstünlüğü ve çağdaş demokrasinin unsuru olan bağımsız yargıya zarar vereceği hususu da gözden ırak tutulmamalıdır.

Bu nedenle; yargı bağımsızlığını ihlal etmeden, yargıya duyulan güveni zedelemeden varsa yanlışlıkları ortaya çıkarmak ve gereğini yapmak başta HSYK'nın görevidir. Tüm yetkililerin, basın mensuplarının ve kamuoyunun yargıyı yıpratacak ve töhmet altında bırakacak tutumlardan kaçınması da yargı camiasının ortak beklentisidir.

'YÖNETMELİK ANAYASA'YA AYKIRI'
Adli görevi bulunmayan mülki idare amirlerinin de bilgilendirilmesini içeren yönetmeliğin 2. ve 3. maddeleri yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ilkeleri ile anayasanın ve CMK'nın ilgili hükümlerine açıkça aykırıdır.


'ŞİKAYETLER TİTİZLİLİKLE İNCELENİR'

Hakim ve savcıların suç işleyip işlemedikleri, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığı araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri HSYK'nın görevleri arasındadır. Hakim ve savcılar hakkında bugüne kadar gelen tüm ihbar ve şikayetleri titizlikle değerlendirilmiş ve ilgili kanunlarda yer alan disipline ilişkin hükümler uygulanmıştır.'