19 Ağustos 2022 Cuma / 22 Muharrem 1444

İmzalanan hibe anlaşması Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) arasında imzalanan hibe anlaşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA28 Haziran 2022 Salı 10:51 - Güncelleme:

Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) kapsamında 5 Mayıs 2022'de imzalanan "İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi-Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı" anlaşması kapsamında banka, 61 milyon avroyu aşmayacak bir hibe sağlayacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülecek projenin amacı, anlaşma metninde, "Geçici koruma statüsü altındaki Suriyelilerin, uluslararası koruma başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerini artırmak ve işgücü piyasasına erişimini kolaylaştırmak." olarak belirlendi.

Proje faydalanıcılarına yönelik geçim kaynakları danışmanlık hizmetleri, istihdam desteği ve diğer danışmanlık hizmetleri ise İŞKUR ve Türk Kızılay tarafından verilecek.

İŞKUR bu kapsamda iş ve meslek danışmanlığı ile uygulamalı eğitim programlarını yürütürken, Kızılay ise ön eleme ve kayıt, geçim kaynağı danışmanlık hizmetleri ve diğer hizmetlere yönlendirmeler, dil eğitimi, işe hazırlık ve sosyal beceri eğitimi gibi programları yürütecek.

Hibe programı kapsamında yürütülen projelere ilişkin raporlar yılın her çeyreğinin bitimi üzerinden geçen 45 gün içinde IBRD'ye sunulacak. Bir sonraki mali yıla ilişkin rapor ise her yılın 15 Ekim'inden önce IBRD'ye sunulacak.

Program kapsamındaki hibelerden İŞKUR'a kayıtlı ve proje operasyon el kitabında belirtilen kriterleri karşılayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da faydalanabilecek.