22 Ekim 2021 Cuma / 16 RebiülEvvel 1443

İŞKUR Devlet Su İşleri personel alımı şartları nelerdir? İŞKUR DSİ personel alımı başvuru ekranı!

Devlet Su İşleri (DSİ), bünyesinde çalıştırmak üzere 2 bin 5 işçi alımı yapacağını duyurdu. Personel alımının duyurulmasıyla birlikte 'İŞKUR DSİ personel alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR DSİ personel alımı ne zaman?' gibi sorular gündeme geldi. İşte İŞKUR DSİ personel alımı başvuru ekranı ve diğer detaylar...

24 Ağustos 2021 Salı 16:12 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 16:12

Devlet Su İşleri, İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapacak. İŞKUR resmi sitesi üzerinden yapılacak olan başvurularda; ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak 2 bin 5 işçi alacak. Peki İŞKUR Devlet Su İşleri personel alımı şartları nelerdir? İşte ilanın detayları ve İŞKUR DSİ personel alımı başvuru ekranı

İŞKUR DSİ PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

DSİ bünyesinde istihdam etmek üzere 2 bin 5 kişinin alınacağı bildirildi.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak.

Bu kapsamda başvuruların 23-27 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleşeceği ifade edilirken İŞKUR tarafından yayımlanan ilanla beraber tüm detaylar da açıklanmış oldu. Peki, İŞKUR Devlet Su İşleri personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak.

İŞKUR DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde

Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.

16) Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 personel alımı yapacak!