08 Mart 2021 Pazartesi / 24 Recep 1442
Gece modu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Görev ve yetki kurallarına uyulmayarak ve mevzuata aykırı olarak soruşturma bilgilerini medya organlarına verilerek oluşturulan tartışma ortamında soruşturmaların sağlıklı yürümeyeceği öncelikle soruşturma makamlarınca bilinmesi gerekir.

DHA25 Aralık 2013 Çarşamba 07:00 - Güncelleme: 25 Aralık 2013 Çarşamba 17:49
Yazılı açıklamada şöyle denildi:

"SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL EDECEK YAYINLAR YAPILIYOR"

Son günlerde gündeme gelen bazı soruşturmalar üzerine yazılı ve görsel medyada soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek, yargıyı etkileyecek, Başsavcılık işlemlerinin yanlış anlaşılmasına sebebiyet verecek mahiyette yayınlar yapıldığı ve bunun yoğun bir şekilde devam ettiği görülmektedir.

SORUŞTURMAYLARIN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ TALİMATLAR HATIRLADILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasaların verdiği yetkiye dayanarak hazırladığı, Çalışma Talimatı ve İş Bölümü Talimatı çerçevesinde idari ve yargısal görevlerini iki yüz kadar Cumhuriyet savcısı ile yürütmektedir. Halen uygulanan talimat 01 Ekim 2012 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Talimat hükümlerine göre:

"CUMHURİYET BAŞSAVCISINA BİLGİ VERİLECEK"

a) Terör ve toplumsal olayların, organize suç örgütlerinin, kamu oyunda geniş yankı uyandıran, kamu güvenliğini ilgilendiren olayların, adam öldürme ve diğer önemli olayların öğrenilmesi üzerine ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından denetim ve gözetim çerçevesinde, Cumhuriyet Başsavcısına telefon, faks, e-mail... gibi vasıtalarla veya bilgi notu ile en seri şekilde bilgi verilecektir.

b) Cumhuriyet savcıları her üç ayda bir ellerinde bulunan soruşturma evrakının bekletilme sebebini, son yapılan işlemin ne olduğunu, son işlem tarihi ve benzer hususları soruşturma evrakı bilgi formuna yazarak Cumhuriyet Başsavcı vekillerine gönderir. Bu şekilde soruşturmaların uygun ve hızlı yapılması UYAP kayıtlan ile karşılaştırılarak kayıp ve karışıklıkların önlenmesi sağlanır. Soruşturma başlatarak suçun vasıf ve mahiyetine göre ilgili bürolarda görevli Cumhuriyet savcılarına tevzi etmek ve sona eren soruşturmaların kararlarını inceleyip, noksanlıkları ikmal ettirdikten sonra "görüldü" şerhi koymak Cumhuriyet Başsavcısının görevi olup, iş yoğunluğu sebebiyle bu görev ve yetkisini kısmen veya tamamen Cumhuriyet Başsavcı vekillerine de devretmektedir.

c) Yasa, genelge ve talimat hükümlerine uymayan, gizliliğin ihlaline sebebiyet veren, soruşturmayı yasal çerçevede yürütemeyen, Cumhuriyet savcılarındaki soruşturma evrakı başka bir Cumhuriyet savcısına tevzi edilmektedir.

"ÜST KOLLUK AMİRLERİYLE İLGİLİİ SORUŞTURMALAR CUMHURİYET BAŞSAVCISI TARAFINDAN YAPILIR"

d)Kapsamlı soruşturmalarda ihtiyaç duyulursa, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmanın tümünde veya bir bölümünde birden fazla Cumhuriyet savcısı görevlendirebilir, (soruşturma yetki ve görevi oluştuğu takdirde) Hakimler, Cumhuriyet Savcıları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununa tabii en üst kolluk amirleri, Milletvekilleri, Valiler, Vali yardımcıları, Kaymakamlar, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları, MİT Bölge Başkanı, Generaller, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları hakkındaki soruşturmalar imkanlar nispetinde

Cumhuriyet Başsavcısı veya ilgili Cumhuriyet Başsavcı vekili tarafından yapılır.

SORUŞTURMAYI YÜRÜTENLERE MESAJ

Görev ve yetki kurallarına uyulmayarak ve mevzuata aykırı olarak soruşturma bilgilerini medya organlarına verilerek oluşturulan tartışma ortamında soruşturmaların sağlıklı yürümeyeceği öncelikle soruşturma makamlarınca bilinmesi gerekir. Gizliliği ihmal etmeyecek derece yeterli bilgiler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından verilebilir. Başsavcılığın verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, soruşturmaların hiçbir etki altında kalmadan, hukuk prensipleri dışında yanlış bir uygulama görüntüsüne sebebiyet verilmeden yürütülmesini temin etmek için yapılan uygulamalara başka anlamlar verilmemelidir.