2 Temmuz 2022 Cumartesi / 3 ZilHicce 1443

İstanbul'da ''DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi''nin kurulmasına ilişkin anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) arasında imzalanan, 'İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Dünya Sağlık Örgütü Coğrafi Ayrık Ofisi'nin İstanbul'da kurulmasına ilişkin anlaşma onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA28 Haziran 2020 Pazar 11:37 - Güncelleme:

Ankara'da 2 Mayıs 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul Türkiye'de Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

- OFİS, DSÖ AVRUPA BÖLGE OFİSİNİN OPERASYONEL BİR BİRİMİ OLARAK FAALİYET GÖSTERECEK

Buna göre, "DSÖ Avrupa Coğrafi Ayrık Ofisi" adıyla teknik bir coğrafi ayrık ofis, İstanbul'da kurulacak.

İstanbul'da Ofis'in kurulmasıyla bölge düzeyinde ve küresel düzeydeki insani ve sağlık acil durumlarına yönelik önleme, hazırlıklılık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme konularında DSÖ'nün üye ülkelere yardım kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca Ofis, DSÖ Avrupa Bölge Ofisinin Sağlık Acil Durumları ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümünün operasyonel bir birimi olarak faaliyette bulunacak.

Ofis'e, insani ve sağlık acil durumlarından etkilenen üye ülkelere destek sağlamak üzere afetlere yanıt aşamasında devreye girecek ilave bir uzman ve müdahale kapasitesi de tesis edilecek.

Kurulacak Ofis'in başlıca görev alanları arasında, acil durumlar için ulusal sağlık sistemi kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda ülkelerin desteklenmesi, acil durumlar ve halk sağlığı yönetimi için kapasite inşası, sağlık tesisleri ve hastanelerin acil durumlara hazırlıklılığı ve afete dayanıklılığına yönelik stratejilerin geliştirilmesi, halk sağlığı acil durumlarına müdahale edilmesi amacıyla kitlesel toplanma etkinliklerini düzenleyen ülkelerin desteklenmesi, büyük çaplı göçler de dahil olmak üzere toplu nüfus hareketleri ve karşılaşılan insani ve sağlıkla bağlantılı zorluklar için acil durum planlamasının güçlendirilmesi bulunuyor.